Shop
Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden van Michael Schladt WARCO Floor Coverings

Herroepingsrecht

Consumenten in de zin van artikel 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) hebben een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen:

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen, maar in het geval van goederen die in deelzendingen of stukken worden geleverd, pas vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende sturen

WARCO Bodenbeläge GmbH
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Telefon: 063 21 91 52 990, Fax: 063 21 91 52 999
E-Mail: info@warco.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

U moet de goederen onverwijld aan ons terugzenden of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het einde van de periode van veertien dagen opstuurt.

U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen. De kosten voor het retourneren van goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, bedragen ongeveer € 100 per pallet (in Duitsland). De kosten van de retourzending zijn ongeveer 20% hoger dan de kosten van de heenzending.

Je hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen.

Annuleringsformulier

We maken je erop attent dat je het bijgevoegde modelformulier voor herroeping kunt gebruiken, maar dat dit niet verplicht is.

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

 

 

Besteld op (*)/ontvangen op (*):

 

Naam van de consument(en):

 

Adres van de consument(en):

 

Handtekening van de consument(en)

(alleen bij kennisgeving op papier):

…………………………………………………………………

Datum ............................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.